Ny eurokris under uppsegling

Våra modeller tyder på att Italien riskerar att hamna i en lång recession med en ohållbar statsfinansiell utveckling. Finansmarknaderna har hittills varit likgiltiga, men står inför ett brutalt uppvaknande den dag en ny eurokris kommer upp på agendan. (17 april 2019)

Hög sannolikhet för lågkonjunktur

Ett flertal faktorer pekar på att sämre tider är på väg i Sverige som exempelvis flackare avkastningskurva och en rekordhög skuldsättning bland hushåll och företag. Det borde därför finnas utrymme för ytterligare lägre räntor. (13 mars 2019)

Imminent risk of recession in the euro area

Growth in the Euro area slowed considerably over the course of 2018. When presenting its new macroeconomic projection in December, ECB predicted that growth would recover. We show in our analysis that ECB’s assessment is rather optimistic. In contrast, our results indicate that it is more likely that the Euro area is in a recession over the next few years. (Jan 2019)

Sämre tider på väg i Sverige

Vi har testat ett antal variabler för att beräkna sannolikheten för att svensk ekonomi befinner sig i recession om ett år. Flera faktorer visar nu liknande signaler. Sannolikheten är därmed hög att Sveriges ekonomi befinner sig i en lågkonjunktur om ett år. Den är dessutom inte försumbar att vi då till och med befinner oss i en recession. (okt 2018)

Falling inflation in Sweden

Over the last few decades, structural changes have affected the drivers of inflation, from domestic factors on which central banks normally focus, to more global factors. Analyses performed using a new forecasting tool support these results. The latest information available indicates that inflation in Sweden will fall to 1-1.5 % over the coming years. (Sep 2018)

Ingen oro för inflationsspöket

Oron för snabbt stigande inflation i USA är överdriven. Starka globala krafter verkar i motsatt riktning. Med hjälp av ett nytt prognosverktyg kan vi visa att det finns statistiskt stöd för att globaliseringen och dess effekter verkar återhållande på inflationstrycket. (maj 2018)